/ Category / vận động viên marathon lớn tuổi
VẬN ĐỘNG VIÊN MARATHON LỚN TUỔI NHẤT THẾ GIỚI - FAUJA SINGH

Vận động viên marathon lớn tuổi nhất thế giới

22/01/2014 - 4:27 pm in CHIA SẺ CỦA NGƯỜI CHẠY BỘ

Fauja Singh sinh tháng 04/1911. Ông tham gia cuộc thi chạy đầu tiên vào năm 89 tuổi và là vận động viên marathon lớn tuổi nhất thế giới vừa hoàn thành cuộc đua cuối cùng cùa mình tại Hong Kong.Người đàn ông…