/ Category / phong trào chạy bộ
Phong trào chạy bộ của sinh viên – RMIT Fun Run 2014

Giải chạy bộ sinh viên – RMIT Fun Run 2014

05/05/2014 - 10:19 am in GIẢI CHẠY, ĐỘNG LỰC

Tiếp nối sự thành công của hai lần tổ chức trước đây, ngày 9/3/2014, giải chạy bộ thường niên “Fun Run” lần thứ ba được tổ chức tại trường Đại học Quốc tế RMIT, Quận 7. Cùng đồng hành với…