/ Category / how
runclub-1

RUNCLUB.VN đã thay đổi tôi như thế nào?

Marcel Lennartz – quốc tịch Hà Lan,  đến Việt Nam sinh sống và làm việc lần đầu tiên vào năm 1995. Sau khi về lại Hà Lan, anh đã quyết định quay trở lại Việt Nam và sẽ ở lại lâu hơn. Anh đã chia sẻ:…