/ Category / Chicago Marathon
Cuộc thi chạy marathon Chicago

Cuộc thi chạy marathon Chicago

18/03/2014 - 9:36 am in GIẢI CHẠY

Giải việt dã Marathon Chicago được tổ chức hàng năm ở thành phố Chicago, Cook Country, Illinois, Hoa Kì. Tuy là một cuộc thi chạy khá trẻ, chỉ vừa được thành lập từ ngày 25 tháng 9 năm 1977 dưới tên gọi…