/ Category / chạy một mình
Nên chạy một mình hay chạy theo nhóm?

Nên chạy một mình hay chạy với nhóm?

23/03/2014 - 10:21 pm in KINH NGHIỆM, MỚI BẮT ĐẦU

Chạy bộ một mình hay chạy theo nhóm đều tốt nếu bạn biết cách đầu tư thời gian của mình một cách hiệu quả. Chạy một mình sẽ cho bạn những khoảng thời gian tự do và theo đuổi những mục tiêu cá…