/ Category / Boston marathon
Cuộc Thi Marathon Boston

Cuộc Thi Marathon Boston

20/03/2014 - 1:39 pm in GIẢI CHẠY

Là cuộc thi chạy bộ thường niên lâu đời nhất trên thế giới, giải việt dã Boston được tổ chức lần đầu từ năm 1897 ở nhiều vùng đô thị thuộc Greater Boston, phía đông Massachusetts, Hoa Kì. Khởi nguồn…