/ GIẢI CHẠY / SALOMON XTRAIL PILIPINAS – APRIL 9, 2016

SALOMON XTRAIL PILIPINAS – APRIL 9, 2016

Đây là một cuộc thi trail run mà cộng đồng runclub có thể tham khảo thêm. Bạn đã bao giờ tham dự một cuộc thi như thế này ở bên ngoài Việt Nam chưa?

Đăng ký tại www.extribe.com.ph/salomonxtrail

image-0fbc05280eb09b9583a9fd68bcdc20eca9eba471baadccd01ac22bd22811e84b-V

Bình luận

Gửi cho chúng tôi một tin nhắn đây

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>